Användarnamn:    Lösenord:    Kom ihåg mig  

Gratis PHP skript [ Free scripts made in php ]

htaccess version 1.2
Författare admin
Webbplats www.hanssons.de
Beskrivning Svenska
Detta är ett litet script för att lösenordsskydda en katalog(mapp) på din server.
Om jag har förstått det korrekt behöver du php5.3 för att detta scriptet ska fungera. Du bör inte ha en .htaccess i mappen sedan tidigare då detta script kommer skriva över .htaccess om filen redan finns.

Ladda ner och packa upp filen. Ladda sedan upp filen till din server i den mapp du vill lösenordsskydda. Öppna sedan filen i din webbläsare. För att lägga till fler användare använd skriptet igen.

English
This is a small script to protect a directory on your server with a password.
If I understand it correctly, you need php5.3 for this script to work.
You should not have a. Htaccess file in the directory as this will overwrite any existing .htaccess file if the file already exists.

Download and unzip the file. Then upload the file to your server in the folder you want to password protect. Open the file in your browser.
To add another user just run the script again.

Deutsch
Dies ist ein kleines Skript um ein Verzeichnis auf Ihrem Server mit einem Passwort zu schuetzen.
In dem Verzeichnis sollte keine .htaccess-Datei liegen, da diese ueberschrieben werden wuerde.

Laden Sie das Zip-Verzeichnisi herunter und entpacken Sie sie. Dann laden Sie die Datei in das Verzeichnis auf Ihrem Server, dass Sie passwortschuetzen moechten. Oeffnen Sie die Datei dann in Ihrem Browser.
Um einen weiteren Benutzer hinzuzufuegen, rufen Sie das Skript einfach noch einmal auf.
Bild ingen bild tillgänglig
Storlek på fil 1,4 kB
Datum lördag 06 augusti 2011 - 18:36:01
Nedladdningar 1373
Ladda ner
Betyg
 10.0 - 1 röst 
Rapportera trasig nedladdning